Ανθρώπινο Δυναμικό

ΔΡ.           ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ BOLOGNA ΙΤΑΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

 

ΔΡ.         ΚΟΝΤΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

              ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ BOLOGNA ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΚΟΝΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΔΡ.           ΚΟΝΤΟΣ ΡΙΝΟ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  BOLOGNA ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Β.C.Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΔΡ.           ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PERUGIA ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ